Domenii | Autori

Arhiva

Măsurile întreprinse pentru protecţia stratului de ozon din stratosferă, autor Violeta Cristina Burtea

O cauză majoră a dispariţiei ozonului, conform părerii unor specialişti, se consideră a fi rachetele cosmice; de exemplu, o rachetă cosmică cu utilizare multiplă (gen Shuttle) elimină până la 190 tone de clorură de hidrogen, distrugător activ al stratului de ozon.
Un aport deosebit în nimicirea ozonului o are şi aviaţia supersonică. Gazele avioanelor conţin oxizi ai azotului. Din această cauză folosirea acestor tipuri de compuşi chimici a fost parţial interzisă în Statele Unite ale Americii şi nu numai.
Alte chimicale, ca de exemplu halocarburile bromurate ca şi oxizii de azot din îngrăşăminte, pot de asemenea ataca stratul de ozon.
Refacerea stratului de ozon se produce vara, când temperatura creşte, vortexul scade în intensitate, iar reacţiile chimice distructive au condiţii nefavorabile dezvoltării lor.

Lecturați gratuit Măsurile întreprinse pentru protecţia stratului de ozon din stratosferă, autor Violeta Cristina Burtea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4630-8

You must be logged in to post a comment.