Domenii | Autori

Arhiva

Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodic în domeniul didacticii și specialității, coordonatori: Alina Georgiana Chelbea, Daniela Loredana Nan, Cristina Ștefania Chelbea, Alexandra Monica Stănescu


În ultimii ani, cadrele didactice din Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară au derulat numeroase proiecte şi parteneriate educaţionale locale, naţionale şi internaţionale. Experienţa noastră s-a materializat în organizarea a numeroase concursuri și simpozioane interjudeţene şi naţionale.
Dorim ca această experienţă benefică tuturor celor care sunt implicaţi în viaţa şcolară să se dezvolte prin diversitatea temelor corelate și armonizate cu formele de organizare a activității didactice, metodico-științifice, de îndrumare și control la nivelul unității de învățământ, în concordanță cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cât și cu toate documentele curriculare și manageriale.

Lecturați gratuit Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodic în domeniul didacticii și specialității, coordonatori: Alina Georgiana Chelbea, Daniela Loredana Nan, Cristina Ștefania Chelbea, Alexandra Monica Stănescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4480-9

You must be logged in to post a comment.