Domenii | Autori

Arhiva

Dimensiuni ale poeticității în proza lui Fănuș Neagu, autor Ana Jompan-Codilă


Scopul fundamental al cercetării este de a arăta că textele scrise de Fănuș Neagu sunt încărcate de poeticitate. Acesta devine un concept dominant, asimilat, în perioada modernă, nu doar poeziei, stricto sensu, ci și prozei. Ineditul operelor fănușiene derivă din diversitatea mijloacelor prin care scriitorul conferă poeticitate textelor sale. Principala sursă generatoare de poetic este limbajul, căruia autorul îi atribuie valoare expresivă prin pigmentarea tuturor nivelurilor, lexical, frazeologic, morfo-sintactic, stilistic. Fănuș Neagu gândește poetic, creația sa fiind percepută și catalogată, de-a lungul vremii, de feluriți critici literari, drept o joacă a autorului cu cuvintele.

Lecturați gratuit Dimensiuni ale poeticității în proza lui Fănuș Neagu, autor Ana Jompan-Codilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4400-7

You must be logged in to post a comment.