Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea capacităţilor narative ale preşcolarilor prin intermediul poveştilor, autor Simona Maria Pescaru


Povestirea este una din activităţile de educare a limbajului cele mai plăcute copiilor, întrucât le satisface nevoia de cunoaştere şi de afectivitate, le stimulează imaginaţia şi constituie cadrul optim de exersare a capacităţii de comunicare. De asemenea, contribuie la dezvoltarea proceselor psihice: gândirea logică, memoria voluntară, imaginaţia creatoare, limbajul – ca mijloc fundamental de comunicare.

Lecturați gratuit Dezvoltarea capacităţilor narative ale preşcolarilor prin intermediul poveştilor, autor Simona Maria Pescaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4416-8

You must be logged in to post a comment.