Domenii | Autori

Arhiva

Nivelul semantic al limbii în liceu. Sinonimia şi antonimia, autor Alina Axinie

Lucrarea de faţă, prin componenta sa didactică, sintetizează aspectele teoretice vizând relaţiile semantice şi ilustrează competenţele privind nivelul semantic al limbii specificate prin programele şcolare de liceu, atât sub aspect ştiinţific cât şi metodic. Tipurile de itemi, exerciţiile, fişele de lucru, proiectele didactice propuse vizează formarea de priceperi şi deprinderi de analiză semantică şi stilistică, dezvoltarea competenţelor şi performanţelor comunicaţionale de bază.

Lecturați gratuit Nivelul semantic al limbii în liceu. Sinonimia şi antonimia, autor Alina Axinie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3997-3

You must be logged in to post a comment.