Domenii | Autori

Arhiva

Poluarea în Marea Neagră, autor Alina Moraru

Toate modificările care au antrenat profund starea de echilibru a ecosistemului marin, constând în creșterea gradului de eutrofizare, ridicarea stratului de hidrogen sulfurat, accentuarea hipoxiei, pătrunderea unor cantități uriașe de poluanți minerali și organici (săruri minerale, metale grele, radionuclizi, hidrocarburi, pesticide, detergenți ș.a.), intensificarea fenomenelor de „înflorire” a algelor, creșterea biomaselor planctonice, mortalități în masă ale organismelor bentale, scăderea biodiversității, reducerea drastică a capturilor de pește, se regăsesc foarte acut în sectorul marin românesc.

Lecturați gratuit Poluarea în Marea Neagră, autor Alina Moraru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4000-9

You must be logged in to post a comment.