Domenii | Autori

Arhiva

Formarea deprinderilor de calcul mintal, autor Viorica Ailoaie

Din perspectiva dezvoltării morale, matematica formează gustul pentru adevăr, obiectivitate şi echitate, creează nevoia de rigoare, discernământ şi probarea ipotezelor, creează nevoia de a cunoaşte, a înţelege, formează deprinderi de cercetare şi investigaţie, stimulează voinţa de a duce la capăt un lucru început. Ea preîntâmpina adoptarea unor atitudini nemotivate şi întâmplătoare.
În ciclul primar matematica este şi va rămâne una din disciplinele de bază. Elevii îşi însuşesc elementare cu care operează pe tot parcursul vieţii. Şcolarilor li se formează unele aptitudini şi abilitaţi ale gândirii pe lângă deprinderile de calcul şi de rezolvare a problemelor.

Lecturați gratuit Formarea deprinderilor de calcul mintal, autor Viorica Ailoaie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3964-5

You must be logged in to post a comment.