Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi de combatere a deficienţelor limbajului la preşcolari, autor Adela Groza

Dezvoltarea capacităţilor de comunicare verbală constituie una din sarcinile foarte importante ale educaţiei din instituţiile preşcolare, pentru că limba este condiţia de bază în formarea, fixarea, diferenţierea noţiunilor şi transmiterea informaţiei. Ea contribuie la realizarea sarcinilor de pregătire intelectuală, morală, la dezvoltarea gândirii şi a capacităţii creatoare.
Având în vedere importanţa pe care o are limbajul în viaţa de toate zilele, rolul etapei preşcolare în formarea capacităţilor de comunicare verbală şi mai ales faptul că planul de învăţământ nu acordă suficient loc activităţilor de dezvoltare a vorbirii e necesar să sporim preocuparea pentru găsirea soluţiilor capabile să pună în stare de funcţionare toţi factorii care contribuie la formarea şi dezvoltarea limbajului.

Lecturați gratuit Modalităţi de combatere a deficienţelor limbajului la preşcolari, autor Adela Groza

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3905-8

You must be logged in to post a comment.