Domenii | Autori

Arhiva

Predarea geografiei la ciclul primar. Aspecte teoretice și practice, autor Nicoleta Stanciu

Întărirea prin toate mijloacele a influenței formative și educative a școlii, în sensul larg al acestor noțiuni, adică în sensul dezvoltării cocomitente a tuturor laturilor personalității, devine cu atât mai mult o necesitate obiectivă cu cât pregătirea elevului este privită din perspectiva cerințelor educației permanente. Acestea pretind ca fiecare individ să știe cum să-și îmbogățească necontenit cunoștințele și deprinderile practice, să continue să învețe independent și după încadrarea în muncă.

Lecturați gratuit Predarea geografiei la ciclul primar. Aspecte teoretice și practice, autor Nicoleta Stanciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-12-2

You must be logged in to post a comment.