Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi de dezvoltare şi nuanţare a vocabularului elevilor din clasele a III-a şi a IV-a, autor Ioana-Aurelia Baboș

Pentru elaborarea prezentei lucrări, am în vedere ipoteza că limbajul contribuie la obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură. Îmbogăţirea acestuia se realizează prin lectura de calitate a unor texte, sursă de noi cuvinte şi de nuanţare a vocabularului. Este necesar să se pună accent pe formarea de capacităţi/subcapacităţi la elevi, excluzându-se tipurile de conţinuturi, de teme, prin care abilităţile de dezvoltare şi nuanţare a limbajului comunicativ devin automatisme. Am ţinut cont într-o anumită măsură de condiţiile şcolare în care acum lucrez, de nivelul şi capacitatea de comunicare a copiilor pe care îi am în vedere. Am pornit de la ideea că îmbogăţirea limbajului este unul din temeiurile pentru formarea unei exprimări corecte. Cu cât vocabularul este mai bogat, cu atât se asimilează mai uşor deprinderile şi capacităţile de comunicare prin intermediul limbajului.

Lecturați gratuit Modalităţi de dezvoltare şi nuanţare a vocabularului elevilor din clasele a III-a şi a IV-a, autor Ioana-Aurelia Baboș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3806-8

You must be logged in to post a comment.