Domenii | Autori

Arhiva

Elemente de pedagogie în opera muzicală a compozitorului Nicolae Lungu, autor Prof. Loredana Elena Diaconescu


Prezenta lucrare abordează dintr-o perspectivă modernă metodele didactice de predare-învățare utilizate în învățământ, având ca țel final formarea și dezvolatrea la elevi a unor atitudini, emoții, sentimente, interese, convingeri. Experiențele didactice propuse sunt dirijate metodologic către atingerea dezideratelor educative. Există o relație strânsă între nivelul de abstractizare și generalizare a cunoștințelor, dozarea și prelucrarea metodologică și organizarea și structurarea conținutului informațional. Rolul cadrului didactic se diversifică, crește gradul de activism și de deschidere față de cooperare, de implicare a elevului în activitate, trecând de la simplu receptor la participant activ.

Lecturați gratuit Elemente de pedagogie în opera muzicală a compozitorului Nicolae Lungu, autor Prof. Loredana Elena Diaconescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-16-0

You must be logged in to post a comment.