Domenii | Autori

Arhiva

Modalități de depistare, prevenire și remediere a elevilor cu dificultăți în înțelegerea matematicii în învățământul primar, autor Vasilica Dinu


De la învăţământul tradiţional, la cel modern şi chiar cel postmodern, actual, pedagogia a încercat să se raporteze la învăţare din diferite perspective, născându-se astfel diverse teorii asupra învăţării, unele dintre acestea fiind doar reluări sau reinterpretări ale unora mai vechi, altele, dimpotrivă fiind total opuse, contradictorii.
Dintotdeauna, însă, învăţarea a presupus depăşirea unor obstacole, eliminarea unor dificultăţi apărute în timpul studiului individual sau colectiv. Rămasă în umbră multă vreme, pedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare a cunoscut progrese însemnate, mai ales în ultimele decenii. Atâta timp cât se caută soluţii pentru o pedagogie a succesului trebuie să se ia în consideraţie aplicarea unor metode, strategii, tehnici de diminuare a dificultăţilor de învăţare ale elevilor.

Lecturați gratuit Modalități de depistare, prevenire și remediere a elevilor cu dificultăți în înțelegerea matematicii în învățământul primar, autor Vasilica Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3704-7

You must be logged in to post a comment.