Domenii | Autori

Arhiva

Jocul didactic, metodă eficientă de învățare a matematicii la ciclul preșcolar, autor Loredana Boldor


Matematica este mai mult decât o ştiinţă, este considerată pe drept cuvânt un element de cultură generală absolut necesară în orice domeniu de activitate umană. Matematica dispune de bogate valenţe formative, ea fiind o activitate mintală ce antrenează gândirea şi perfecţionează raţionamentul logic. Prin problematica diversă şi complexă care-i formează obiectul, prin solicitările la care obligă, prin metodologia bogată, prin antrenarea şi stimularea tuturor forţelor intelectuale fizice şi psihice ale copiilor, matematica contribuie la dezvoltarea personalităţii lor.

Lecturați gratuit Jocul didactic, metodă eficientă de învățare a matematicii la ciclul preșcolar, autor Loredana Boldor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3547-0

You must be logged in to post a comment.