Domenii | Autori

Arhiva

Strategii didactice inovative în predarea geometriei la gimnaziu: utilizarea platformelor online, autor Dida-Cristina Isaia


Sistemul de învățare prin mijloace electronice permite profesorului de matematică să organizeze informația conform conținuturilor programei școlare, să creeze situații-problemă, să asigure o (auto)evaluare obiectivă prin intermediul softurilor de evaluare și să stimuleze creativitatea elevilor. Lecțiile de matematică se pot desfășura pe platforma educațională Microsoft Teams sub formă de videoconferințe sau de mesaje ce conțin documente, link-uri sau videoclipuri cu noțiuni teoretice, exerciții și probleme rezolvate. Într-o videoconferință, partajând ecranul calculatorului profesorul poate utiliza aplicația Microsoft Whiteboard și prin intermediul unei tablete grafice lecțiile pot fi predate la fel ca la școala „față în față”. Elevii pot contribui la rezolvarea unei probleme „scriindˮ cu degetul pe ecranul telefonului sau pot desena figuri geometrice pe Microsoft Whiteboard. Profesorul de matematică poate utiliza diverse aplicații disponibile în mod gratuit, precum: Kahoot!, Mindmeister, Geogebra etc., cu ajutorul cărora lecțiile online devin interactive și atractive..

Lecturați gratuit Strategii didactice inovative în predarea geometriei la gimnaziu: utilizarea platformelor online, autor Dida-Cristina Isaia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3404-4

You must be logged in to post a comment.