Domenii | Autori

Arhiva

Utopie și distopie în „Generalul armatei moarte“ de Ismail Kadare, autor Nicoleta Cărăușu


Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului XX, utopiile şi distopiile pure încep să fie tot mai rare. Exegeții se împart în două categorii: o parte care declară 1984 al lui Orwell drept ultima distopie pură ce aplică performanţa estetică – o capodoperă literară şi, de cealaltă parte, cercetătorii care consideră aberantă această afirmaţie şi care fac distincție netă între criteriile estetice, criteriile tematice şi cele ideologice.
Care sunt particularităţile scriiturii lui Ismail Kadare, prin ce se distinge de restul construcţiilor sau deconstrucțiilor imaginare şi de ce și prin ce poate fi considerată „un fenomen literar“, contituie subiectul lucrării de față.

Lecturați gratuit Utopie și distopie în „Generalul armatei moarte“ de Ismail Kadare, autor Nicoleta Cărăușu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3027-7

You must be logged in to post a comment.