Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte metodice în predarea limbii române ca „limbă a doua“, autor Dana Pop

Se poate vorbi de limba română ca „limbă a doua“ atunci când ne referim la elevii din şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale. Este vorba despre o categorie de copii care nu a reuşit să asimileze limba română în mediul familial sau social, la un nivel care să îi permită comunicarea optimă, orală sau scrisă, şi totodată înţelegerea conţinuturilor predate în română. Un astfel de curs se poate concretiza în orele de opţional, fiind un suport excelent pentru studiul limbii şi al literaturii române, la orele prevăzute în trunchiul comun, studiu aflat sub incidenţa modelului comunicativ-funcţional. Demersul metodic abordat este, în principal, cel al limbilor moderne, iar accentul cade pe viziunea comunicativ-funcţională.

Lecturați gratuit Aspecte metodice în predarea limbii române ca „limbă a doua“, autor Dana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2897-7

You must be logged in to post a comment.