Domenii | Autori

Arhiva

Repere identitare în literatura exilului românesc: Vintilă Horia – Dumnezeu s-a născut în exil, autor Laura Trifu

Firul narativ urmărește evoluția personajului Ovidiu, profilul său psihologic și revelația de care va avea parte doar datorită exilului nefast. Stilul și tonalitatea jurnalului vor permite acea perspectivă subiectivă asupra lumii care este în măsură să descrie suferința exilului, dând deopotrivă și impresia de autenticitate textului romanesc. Romanul implică o pledoarie într-o parabolă a exilului care trimite implicit spre rezistența față de sistemul totalitar comunist. Parabola maschează realitățile exilului și suferințele identitare.
Cercetarea problematicii exilului devine o neprețuită modalitate de căutare și interpretare a unui trecut zbuciumat, rămânând responsabilitatea generației postdecembriste de a lupta pentru adevăr.

Lecturați gratuit Repere identitare în literatura exilului românesc: Vintilă Horia – Dumnezeu s-a născut în exil, autor Laura Trifu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2841-0

You must be logged in to post a comment.