Domenii | Autori

Arhiva

Festivalul Autumnal de Limbă și Literatură - Școala Gimnazială Basarabi, Suceava, 2018, Coord. Popa Adina-Maria

Publicația de față cuprinde materialele prezentate de cadrele didactice la Simpozionul național FALL, ediția I, desfășurat în perioada 24 – 26 octombrie 2018, la Şcoala Gimnazială Basarabi, jud. Suceava, ilustrate cu o parte dintre lucrările premiate ale elevilor participanți la concursul omonim din cadrul Festivalului Autumnal de Limbă și Literatură F.A.L.L.
Simpozionul FALL reprezintă una dintre activitățile proiectului educațional Festivalul Autumnal de Limbă și Literatură – F.A.L.L., înscris în C.A.E.N. – C.A.E.J. pag. 11, C.3 Domeniul cultural-artistic, literatură, aprobat prin OMEN Nr. 3016/09.01.2019, fiind conceput pentru a creşte interesul elevilor pentru cultura scrisă și modalitățile de oglindire a acesteia în artele plastice. Totodată, el reprezintă oportunitatea realizării unor acțiuni instructiv-educative extracurriculare complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice și a scriitorilor și cu un ecou important în rândul comunității locale, naționale și internaționale.

Lecturați gratuit Festivalul Autumnal de Limbă și Literatură – Școala Gimnazială Basarabi, Suceava, 2018

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2827-4

You must be logged in to post a comment.