Domenii | Autori

Arhiva

Obiceiuri de nuntă în Basarabia, autor Nadejda Lungu

Zona folclorică a Basarabiei reprezintă o parte a unui ţinut mai extins – Moldova. Această zonă îmbină armonios fondul general românesc, graiul moldovenesc cu particularităţile locale, determinate de amplasamentul geografic, aflându-se la hotarul cu alte culturi etnice.
Un act important din viaţa individului care se celebrează apelându-se la ceremonial este căsătoria, moment prin care familia şi colectivitatea recunosc oficial saltul ce marchează trecerea de la o categorie socială la alta, respectiv de la o grupă socio-dependentă, la alta independentă, cea a capilor de familie. În prezent rolul deosebit pe care nunta îl îndeplineşte în realizarea unei căsătorii nu este diminuat. Mai bogată sau mai modestă, nunta continuă să marcheze marele eveniment din viaţa omului. În pofida progresului tehnico-ştiinţific şi a marilor transformări ce s-au produs în societate şi în conştiinţa poporului, concepţiile ancestrale conservate şi transmise prin obiceiul nupţial despre necesitatea şi obligativitatea realizării acestuia s-au infiltrat adânc în spiritualitatea colectivităţii rurale şi nu numai. Nunta rămâne o manifestare colectivă cu un caracter organic în multitudinea ei de elemente şi forme. Studierea obiceiului de nuntă oferă un preţios material pentru cunoaşterea istoriei, culturii şi vieţii sociale a poporului. Păstrarea în repertoriul de nuntă a unor motive, melodii şi structuri arhaice, permit descoperirea unor laturi importante pentru înţelegerea evoluţiei gândirii muzicale.

Lecturați gratuit Obiceiuri de nuntă în Basarabia, autor Nadejda Lungu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2763-5

You must be logged in to post a comment.