Domenii | Autori

Jocul şi învăţarea ca instrumente de instruire şi educare dominante în activitatea din grădiniţă, autor Alexandra Marin

Copiii trebuie să înveţe jucându-se, căci jocul este activitatea prin care copilul cucereşte încredere în forţele sale. De aceea învăţarea apare frecvent în împletirea cu jocul la această vârstă. Relaţia dintre învăţarea sistematică şi joc este suportul pe care se sprijină întreaga muncă instructiv-educativă din grădiniţă.
Mi-am propus în această lucrare să prezint factorii care participă la pregătirea copilului, la integrarea lui în activitatea şcolară – marele deziderat al învăţământului preşcolar – şi să scot în evidenţă respectarea dreptului copilului la joc şi învăţare.

Lecturați gratuit Jocul şi învăţarea ca instrumente de instruire şi educare dominante în activitatea din grădiniţă, autor Alexandra Marin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2650-8

You must be logged in to post a comment.