Domenii | Autori

Arhiva

Rolul educației nonformale la clasele I-IV, autor Cristina Grigore

Un obiectiv important este dezvoltarea la copii a dragostei pentru natură, a înţelegerii rolului interdependenţei dintre om şi natură.
Acest domeniu de învăţare cuprinde experienţe, aptitudini, cunoştinţe şi atitudini de bază pe care copiii le achiziţionează prin impresiile senzoriale şi prin mişcare, folosind corpul lor. Coordonarea vederii cu mişcarea mâinilor stă la baza dezvoltării aptitudinilor centrale pentru întreaga viaţă. Cu cât creşte organismul, copiii trebuie să-şi antreneze controlul mâinilor şi picioarelor, echilibrul şi coordonarea mişcărilor. În joc ei folosesc posibilităţile organismului, practică şi încearcă propriile abilităţi. Ritmica, dansul şi jocurile cu mişcare sunt aspecte importante ale conţinutului instituţiilor şcolare.
Există o legătură strânsă între jocul în aer liber, controlul organismului şi sănătate. Jocul în aer liber se referă primordial la acest domeniu.
Am ales această temă considerând că educaţia nonformale este într-adevăr o cale de de formare a priceperilor, deprinderilor şi a unei atitudini pozitive faţă de sănătatea proprie şi a mediului pentru elevii claselor I-IV.

Lecturați gratuit Rolul educației nonformale la clasele I-IV, autor Cristina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2542-6

You must be logged in to post a comment.