Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea vitezei de reacţie în jocul de fotbal la vârsta de 8–14 ani, autor Prof. Ionel Ginel Danciu

În cadrul procesului de învăţământ, profesorul de educaţie fizică şi sport trebuie să acorde o importanţă deosebită în găsirea şi utilizarea unor metode şi mijloace eficiente pentru dezvoltarea calităţilor motrice. În literatura de specialitate dar şi în limbajul specialiştilor se utilizează diferiţi termeni, astfel : calităţi motrice, calităţi fizice, calităţi ale activităţii motrice, calităţi bio-motrice, funcţii motrice de bază, etc. Calităţile motrice reprezintă un obiectiv principal în procesul de pregătire sportive a elevilor, în acelaşi timp cu formarea priceperilor şi deprinderilor motrice.

Lecturați gratuit Dezvoltarea vitezei de reacţie în jocul de fotbal la vârsta de 8–14 ani, autor Prof. Ionel Ginel Danciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2010-0

You must be logged in to post a comment.