Domenii | Autori

Arhiva

Probleme de extrem în matematica elementară, autor Florea Dana Georgiana

În această lucrare mi-am propus să trec în revistă noțiunile care stau la baza rezolvării problemelor de extrem în algebră și analiza matematică și să prezint îmbinarea dintre acest tip de probleme și inegalitățile remarcabile ale analizei.
Aflarea punctelor de extrem şi a extremelor funcţiei cu ajutorul derivatei ne permit rezolvarea multor probleme de optimizare din diferite domenii.
În acelaşi timp, am avut un prilej deosebit de a exemplifica forţa metodelor analizei matematice la rezolvarea unor probleme de modelare matematică din algebră și analiză.
Lucrarea are ca bază cunoştinţele şi cercetările întreprinse de autor la cursurile de Analiză matematică studiate în timpul facultăţii cu domnul conferențiar universitar dr. Jenică Crînganu, căruia doresc să-i mulţumesc şi pe această cale pentru ajutorul acordat.

Lecturați gratuit Probleme de extrem în matematica elementară, autor Florea Dana Georgiana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1815-2

You must be logged in to post a comment.