Domenii | Autori

Arhiva

Primul război mondial în romanul românesc interbelic, autor prof. Laura Moțoi

Lucrarea şi-a propus să evidenţieze o generaţie care, condusă în primul război mondial de idealuri înălţătoare şi anume întregirea României şi schimbarea mentalităţilor, a fost deziluzionată şi înşelată în aşteptări. Sacrificiile s-au dovedit zadarnice, moravurile societăţii nu s-au schimbat, goana după înavuţire a devenit tot mai rapace. Cu o adâncă resemnare, combatanţii înflăcăraţi observă că nici tarele societăţii nu au putut fi schimbate şi nici ei nu au puterea să le schimbe. Faptele de eroism ale acestora nu îşi găsesc corespondent în realitatea de după prima conflagraţie mondială.
Fiecare dintre cei patru scriitori români prezentaţi în această lucrare a surprins, prin participarea directă sau nu la tragedia războiului, aspecte mai mult sau mai puţin marcante, având ca numitor comun falsa condiţie a eroismului soldaţilor români angrenaţi în focul luptelor din primul război mondial. În spatele actelor de vitejie ale tinerilor – desprinşi de pe băncile şcolii sau veniţi pe front pentru a-şi demonstra sieşi sau altora capacitatea rezolvării unei adevărate crize de personalitate- se ascund interesele meschine ale profitorilor de pe urma războiului.

Autoarea

Lecturați gratuit Primul război mondial în romanul românesc interbelic, autor prof. Laura Moțoi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1655-4

You must be logged in to post a comment.