Domenii | Autori

Arhiva

Formarea şi dezvoltarea creativităţii la elevi prin activităţile artistico-plastice, autor Györgyi Baki-Szmaler

Cultivarea la elevi a capacităţilor creatoare se realizează prin activitatea şcolară pornindu-se de la însuşirea unui bagaj de cunoştinţe, de informaţii care să fie prelucrate şi structurate în sfera arhitecturii mentale. Aceasta presupune respectarea unor coordonate în activitatea de direcţionare a actului creator de către toţi profesorii: încurajarea manifestărilor creatoare ale elevilor, sesizarea şi înlăturarea factorilor de blocaj care frânează creativitatea elevilor, stimularea în mod gradual şi sistematic a potenţialului creator al elevilor. Rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece rămâne principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativităţii la membrii ei tineri, de vârsta şcolară.

Autoarea

Lecturați gratuit Formarea şi dezvoltarea creativităţii la elevi prin activităţile artistico-plastice, autor Györgyi Baki-Szmaler

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1646-2

You must be logged in to post a comment.