Domenii | Autori

Arhiva

Demersuri didactice în abordarea textului fantastic la nivel liceal, autor Florina Grigore

Creativitatea reprezintă pentru lumea contemporană o provocare cu totul specială, un fenomen unic, cu caracter complex şi interdisciplinar, iar „formarea personalităţii creative” este parte din idealul educaţional actual al şcolii. În aceste condiţii, profesorul este cel chemat să cultive motivaţia elevilor, chiar dacă aceasta e determinată uneori strict de legea trebuinţei, a interesului propriu, astfel încât învăţarea ar trebui să devină un proces firesc, necesitate interioară, nu obligaţie şi, cu atât mai puţin, povară.
Consider că, în contextul general al cronicizării inapetenței pentru lectură a elevilor, este imperativă o cercetare concretă pentru identificarea unor metode şi strategii adecvate, eficiente, de optimizare a receptării textului literar, a celui fantastic în speță, precum şi de interpretare nuanțată a acestui tip textual, în speranța stimulării interesului şi a plăcerii pentru lectură a elevilor noştri.

Autoarea

Lecturați gratuit Demersuri didactice în abordarea textului fantastic la nivel liceal, autor Florina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1617-2

You must be logged in to post a comment.