Domenii | Autori

Arhiva

Optimizarea învăţării operaţiilor cu numere naturale la clasele I-IV, autor Niculina Diaconu

Pledez pentru ideea conform căreia învăţătorul, cunoscând varietatea metodelor disponibile în câmpul didacticii moderne, cunoscând particularităţile elevilor cu care lucrează, valenţele conţinutului pe care trebuie să le atingă prin predare – învăţare, să acţioneze pentru a contribui la dezvoltarea disponibilităţilor şi aptitudinilor copiilor, creând un context social – educaţional adecvat, folosind metode eficiente de interacţiune, promovând comportamente şi stiluri didactice flexibile, adaptând metodele de predare–învăţare–evaluare pentru fiecare conţinut, pentru fiecare formă de organizare şi pentru profilul psihologic al elevilor.

Autoarea

Lecturați gratuit Optimizarea învăţării operaţiilor cu numere naturale la clasele I-IV, autor Niculina Diaconu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1538-0

You must be logged in to post a comment.