Domenii | Autori

Arhiva

Valenţe instructiv–educative ale jocului didactic la clasa I, autor Mariana Negrilă

Modul de predare al învăţătorului trebuie să fie adecvat nivelului de evoluţie al elevilor şi în raport cu acestea să fie dezvoltate posibilităţile lor de gândire, de asimilare, de aplicare în practică, de creare de conexiuni şi de cercetare şi investigare de noi cunoştinţe.
În cercetarea propusă de prezenta lucrare, cu tema “Valenţe instructiv – educative ale jocului didactic la clasa I”, am selectat conţinuturi ce trebuiau predate şi însuşite de către elevi, conţinuturi ce au fost prelucrate prin intermediul metodelor active cu accent pe utilizarea jocului didactic ca stategie de predare–învăţare– evaluare.
Activităţile desfăşurate trebuie să fie centrate pe elev, astfel încât achiziţiile acestora să fie durabile în timp şi cu un pronunţat caracter formativ.
Am exemplificat diverse activităţi predate la clasă utilizând alternanţa dintre jocul didactic şi alte metode active dar şi alternanţa jocului ca metodă de bază şi apoi ca procedeu în cadrul altei metode active.

Lecturați gratuit Valenţe instructiv–educative ale jocului didactic la clasa I, autor Mariana Negrilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1437-6

You must be logged in to post a comment.