Domenii | Autori

Arhiva

Deficiențele de comunicare și conflictele din cadrul instituțiilor școlare, autor Gina Manolache

Existența inegalității de șanse, a discriminării și a segregării ne determină să ne întrebăm dacă putem vorbi despre existența unor conflicte în interiorul sistemului școlar.
Într-un prim sens, putem vorbi în cadrul școlii despre existența unui conflict cognitiv ca sursă a cunoașterii. Într-un sens secund, putem vorbi despre un conflict cultural marcat pe de o parte între cultura școlii și subcultura și contracultura zonelor periferice, și pe de altă parte, despre un conflict între cultura elevilor și cultura profesorilor și chiar în interiorul acesteia din urmă: între diversele discipline de studiu, între profesori și învățători, între profesorii cu vechime și debutanți. Toate aceste conflicte sunt așadar reale, chiar dacă existența unora este mai mult difuză; ceea ce trebuie subliniat este faptul că ele nu sunt insurmontabile.

Lecturați gratuit Deficiențele de comunicare și conflictele din cadrul instituțiilor școlare, autor Gina Manolache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1436-9

You must be logged in to post a comment.