Domenii | Autori

Arhiva

Măştile feminităţii în opera lui Camil Petrescu. Aplicaţii metodice, autor Nicoleta Felicia Varga

Într-una din poeziile sale, Camil Petrescu se autodefineşte prin versul: „O, nebunia de-a fi vrut totul sau nimic…”. Această frenezie pare să se fi imprimat şi personajelor din teatrul său, care ajung la o stare de incandescenţă, de fanatism, de înflăcărare în luciditate şi în exigenţa absolutului… Personajul masculin, eroul absolut şi personajul feminin, tentaţie a Aneantizării.
Ceea ce a determinat lucrarea de faţă a fost curiozitatea de a observa fineţea cu care autorul îşi construieşte personajul feminin, felul în care surprinde spectacolul sufletului acestui personaj asupra căruia planează opinii diverse. Unii îl consideră pe Camil Petrescu misogin şi poate fi aşa dacă luăm în considerare personajele feminine ale operelor sale, ipostazele în care sunt puse aceste personaje aflate la un nivel inferior de înţelegere a absolutului faţă de personajul masculin, însă în realitate se spune despre omul Camil Petrescu că era mai mereu înconjurat de femei frumoase faţă de care manifesta o deosebită sensibilitate ori pe care le observa cu atenţie solicitându-le idei pentru personajele sale.

Lecturați gratuit Măştile feminităţii în opera lui Camil Petrescu, Aplicaţii metodice, autor Nicoleta Felicia Varga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1341-6

You must be logged in to post a comment.