Domenii | Autori

Arhiva

Părțile principale şi părțile secundare de propoziție. Aspecte ştiințifico-metodice în ciclul primar, autor Ionela Haită

Necunoaşterea regulilor gramaticale poate duce la grave greşeli de exprimare orală şi scrisă care vor dăuna elevilor în viitor. Fără o exprimare corectă şi coerentă, elevii nu vor putea prezenta cunoştinţele în mod clar, fluent şi plăcut.
Ideal ar fi ca la sfârşitul primelor două clase, toţi elevii să ne delecteze cu o scriere corectă şi estetică. Cheia succesului trebuie căutată şi găsită aici, pe terenul fertil ce aparţine acestor mici şcolari şi vom reuşi s-o găsim dacă vom fi perseverenţi în predarea acestor probleme de limbă. Şi, dacă în clasele a III-a şi a IV-a vom acorda atenţia cuvenită perfecţionării automatismelor cerute de scrierea corectă, cu siguranţă că la sfârşitul învăţământului primar problema scrisului şi cititului corect este pe deplin rezolvată.

Lecturați gratuit Părțile principale şi părțile secundare de propoziție. Aspecte ştiințifico-metodice în ciclul primar, autor Ionela Haită

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1314-0

You must be logged in to post a comment.