Domenii | Autori

Arhiva

Trăsăturile structural-semantice ale subiectului în limba română, autor Claudia Emilia Păun

Deşi problema asupra căreia ne-am oprit a fost şi este larg cercetată în literatura de specialitate, unele aspecte ale ei continuă să rămână încă nelimpezite: locul subiectului în structura enunţului şi în relaţiile sale cu predicatul, trăsăturile semantice ale subiectului, modalităţile sale de realizare structurală la nivelul propoziţiei şi la cel al frazei, tipurile de subiect etc.
La baza alegerii acestei teme a stat faptul că problema subiectului este una actuală, prezentând un interes ştiinţific pentru lingvistica românească.

Lecturați gratuit Trăsăturile structural-semantice ale subiectului în limba română, autor Claudia Emilia Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1128-3

You must be logged in to post a comment.