Domenii | Autori

Jocul didactic matematic și rolul său în dezvoltarea capacității intelectuale la preșcolari și școlari mici, autor Mariana Ignat

Modernizarea învăţământului constituie la ora actuală o problemă care se pune cu deosebită acuitate pe plan mondial şi aceasta pentru că fiecare naţiune doreşte să-şi pregătească tinerele generaţii de aşa natură ca să poată face cu brio surprizelor viitorului.
Pentru aceasta japonezii au creat o nouă ştiinţă – viitorologia – care caută să cerceteze, să anticipeze, pe baze ştiinţifice, problemele pe care le va pune dezvoltarea societăţii în următorii 20-30 şi chiar 50 ani.

Pentru aceasta însă se cere modernizarea celor două laturi ale sistemului de învăţământ: baza materială şi efectorii (cadrele didactice). Dacă baza materială se poate asigura prin alocarea unor fonduri din venitul naţional, mai delicată se dovedeşte munca cu omul, respectiv modernizarea gândirii pedagogice a cadrelor didactice în funcţiune sau, permiţându-ne o butadă, modernizarea modernizatorilor.

Acest lucru se realizează prin perfecţionarea pregătirii profesionale a educatorilor, proces complex şi continuu care trebuie să asigure premisele unui învăţământ modem.

Autoarea

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic și rolul său în dezvoltarea capacității intelectuale la preșcolari și școlari mici, autor Mariana Ignat

ISBN 978-606-30-1101-6

You must be logged in to post a comment.