Domenii | Autori

Arhiva

Adverbele predicative, autor Daniela-Maria Crişan

Lucrarea îşi propune ca principal obiectiv elucidarea, într-un fel sau altul, a problemei adverbelor “predicative”, problemă dezbătută de-a lungul timpului de diferiţi oameni de ştiinţă de renume, dar rămasă, totuşi, ambiguă. Lucrarea se ocupă într-o mică măsură şi de problema interjecţiilor predicative, pentru a putea, prin intermediul acestora, să lămurească problema adverbelor în discuţie.
Pornind de la definiţia tradiţională a predicatului şi prezentând câteva opinii referitoare la funcţia sintactică de predicat şi, implicit, la predicativitate, propun ca în lucrarea de faţă să depăşim sferele predicativităţii verbale şi să intrăm pe tărâmul unei altfel de predicativităţi, anume a predicativităţii non-verbale.

Lecturați gratuit Adverbele predicative, autor Daniela-Maria Crişan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1092-7

You must be logged in to post a comment.