Domenii | Autori

Arhiva

Considerații metodice privind predarea geometriei cercului, autor Nicoleta Mariana Vasile

Indiferent de tipul experienței, fie că este teoretică sau practică, de conținutul ei, didactica modernă prezintă învățarea ca o trăire deplină a experienței, prin implicarea activă a subiectului în dobândirea de noi cunoștințe. Învățarea presupune un efort din partea elevului, o participare activă a acestuia. Putem vorbi de asemenea și de învățarea ca produs care reprezintă un ansamblu de rezultate cantitative și calitative exprimate sub formă de noi cunoștințe, priceperi, deprinderi, expresie și acțiune. Cu alte cuvinte efectele învățării sunt dorințe, atitudini, idealuri, sentimente, etc. rezultatele învățării sunt concretizate ca o schimbare de natură cognitive, afectivă și acțională, sunt considerate ca o probă a eficienței învățământului.

Lecturați gratuit Considerații metodice privind predarea geometriei cercului, autor Nicoleta Mariana Vasile

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0551-0

You must be logged in to post a comment.