Domenii | Autori

Arhiva

Activităţi extracurriculare cu elevii pentru iniţierea în probleme de mediu, autor Virginel Gagu

Societatea umană este într-o continuă schimbare şi evoluţie. Cu toate acestea, climatul planetei se pare că suferă nişte modificări manifestate prin fenomene meteorologice din ce în ce mai violente. În aceste condiţii cred că măsurile care trebuie aplicate pentru o grijă mai mare acordată mediului trebuie accelerate.
Pregătirea generaţiei viitoare pentru eventualele probleme mai acute create de modificările climatice trebuie să fie o prioritate. Caracterul transdisciplinar al problemelor de mediu se mulează perfect pe actuala tendinţa a învăţământului la nivel mondial de a căpăta valenţe inter, pluri şi transdisciplinare şi astfel, să se creeze elevilor competenţe, iar învăţământul să nu mai fie catalogat ca un spaţiu virtual unde se acumulează numai cunoştinţe şi informaţii.
Elevii trebuie învăţaţi să aplice cunoştinţele învăţate pentru rezolvarea unor probleme concrete şi astfel să-şi formeze şi un comportament responsabil faţă de mediu şi faţă de viitorul generaţiilor de după generaţia lor.

Descărcaţi gratuit Activităţi extracurriculare cu elevii pentru iniţierea în probleme de mediu, autor Virginel Gagu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-30-0332-5

You must be logged in to post a comment.