Domenii | Autori

Arhiva

Studiu privind folosirea parcursurilor aplicative pentru dezvoltarea aptitudinii motrice de rezistenţă la clasele III-IV, autor Mariana Ţâmpu

În condiţiile societăţii contemporane, rolul educaţiei fizice se amplifică, conturându-se obiective şi sarcini noi referitoare la asigurarea unei armonioase dezvoltări fizice, la creşterea capacităţii generale de rezistenţă şi muncă a organismului, la înzestrarea elevilor cu un ritm bogat de priceperi şi deprinderi motrice, precum şi la posibilitatea de a le folosi cu indici crescuţi de viteză, îndemânare, forţă şi rezistenţă.

De asemenea educaţia fizică contribuie la dezvoltarea unor calităţi şi trăsături moral volitive şi intelectuale, a sistemului estetic, la însuşirea normelor de comportare în societate, precum şi la formarea capacităţii de muncă independentă şi a obişnuinţei de practicare sistematică, în timpul liber, a exerciţiilor fizice, la dezvoltarea cutezanţei şi dârzeniei caracteristice omului nou.

Descărcaţi gratuit Studiu privind folosirea parcursurilor aplicative pentru dezvoltarea aptitudinii motrice de rezistenţă la clasele III-IV, autor Mariana Ţâmpu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-463-1

You must be logged in to post a comment.