Domenii | Autori

Arhiva

De la idee la text, autor Anca Dumea

Ideea este noţiunea, conceptul, teza, ipoteza sau principiul care constituie o reflectare a obiectelor şi fenomenelor în gândire. Sub acest aspect ideea sau noţiunea este imaginea lucrurilor reproduse mintal. În legătură cu ideile, din punct de vedere al stilului, se poate vorbi despre trei lucruri:
1. Despre însuşirile generale ale fiecărei idei privite în sine însăşi;
2. Despre idei privite în raporturile dintre ele;
3. Despre forma particulară a fiecărei idei, adică înfăţişarea nouă ce i se poate da, din care se naşte ceea ce numim figuri de idei.
E1evul, având ca model textul literar, trebuie condus să-şi formeze propria tehnică de acumulare selectivă, limpezire şi redare a ideii.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării De la idee la text, autor Anca Dumea .

ISBN 978-606-577-853-5

You must be logged in to post a comment.