Domenii | Autori

Arhiva

Despre cotidian, autor Otilia Bengescu

Poetul muribund

Şi-a atârnat în păr plictisul,
Chircit analizează la un felinar ciublit
Abisul, misterul, nepătrunsul
O coală gălbejită
Îi stă alături
Ca o ispită,
Oftează,
Aşează
Pe foaie un punct,
Subliniază ideea cu mult har:
Un punct între veacuri e necesar !

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Despre cotidian, autor Otilia Bengescu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 20 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-598-5

You must be logged in to post a comment.