Domenii | Autori

Arhiva

Dirijarea mijloacelor de antrenament în probele de sprint la juniori, autor Profesor Lucian Ogrăzeanu

În ceea ce priveşte activitatea sportivă în general şi problema antrenamentului în mod special, mai ales atunci când sportivii participă la întreceri sportive pe parcursul întregului an, selecţionarea celor mai eficace mijloace de pregătire şi aplicarea celor mai eficiente metode de antrenament capătă o importanţă deosebită. În această situaţie, un sprijin real ne aduce metoda modelării.

Această metodă se bazează pe o selecţie obiectivă a mijloacelor de antrenament, apelându-se în acest scop la măsurători, cu ajutorul cărora se poate aprecia calitatea execuţiei mijloacelor de antrenament şi efectuarea evaluării calitative. Folosind, apoi, calculele matematico-stastistice în aprecierea acestor date, se stabileşte gradul de corelaţie, dintre mijloacele folosite şi efectul lor asupra performanţei în proba practicată.

Problematica cercetării noastre se referă tocmai la acest aspect al problemei: evidenţierea principalelor mijloace folosite în pregătirea alergătorilor de viteză in vârstă de 16-17 ani şi determinarea, pe cale matematico-statistică, a relaţiilor acestora cu proba practică. Selecţionarea celor mai eficiente mijloace, şi valoarea acestora, condiţionează în mod direct performanţa în alergările de viteză.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Dirijarea mijloacelor de antrenament în probele de sprint la juniori, autor Profesor Lucian Ogrăzeanu

ISBN 978-606-577-248-9

You must be logged in to post a comment.