Domenii | Autori

Arhiva

Modalități de optimizare a comunicării verbale și nonverbale a elevilor din ciclul primar, autor Gabriela Carmen Iordache


Pe baza bibliografiei de specialitate parcurse, precum şi a experienţei practice acumulate în munca instructiv-educativă cu elevii, în prezenta lucrare îmi propun să demonstrez că utilizarea jocului didactic ca metodă de predare-învăţare şi procedeu didactic accelerează însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor, a capacităţilor şi contribuie la dezvoltarea tuturor proceselor psihice. Munca independentă a elevilor trebuie să întrunescă cerinţele educaţionale, dar în acelaşi timp să fie atractivă şi să prezinte interes, atingând astfel două puncte: însuşirea de informaţii şi disciplina în timpul orei,elimin\nd astfel plictisul. În general prin joc se pun bazele formării caracterului, a personalităţii copilului .

Lecturați gratuit Modalități de optimizare a comunicării verbale și nonverbale a elevilor din ciclul primar, autor Gabriela Carmen Iordache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3682-8

You must be logged in to post a comment.