Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin activităţi extracurriculare, la clase simultane, în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare, autor Paula Orzan

Creativitatea, această capacitate complexă a personalităţii de a produce ceva nou, deosebit, original, apare asemenea muguraşilor, undeva în adâncul fiinţei fiecărui copil normal. Acest mic dar poate cu timpul ieşi la lumină, crescând, înflorind, rodind, atunci când este ajutat.
Am ales această temă din dorinţa de a căuta cele mai bune „ căi de acces” la mintea şi la sufletul copilului, de a descoperi acea „ zestre” a fiecăruia, acele predispoziţii care favorizează într-o anumită masură strădania de a vedea în aceste daruri nici ceva copleşitor de sigur, nici piedici insurmontabile.

Descărcaţi gratuit Dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin activităţi extracurriculare, la clase simultane, în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare, autor Paula Orzan

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2142-8

You must be logged in to post a comment.