Domenii | Autori

Arhiva

A mesék csodálatos világa és szerepe az óvodás gyermek erkölcsi érzékének fejlesztésében. Lumea minunată a poveştilor şi rolul lor în dezvoltarea simţului moral al copilului preşcolar, autor Papp Júlia


Cu această lucrare, scopul meu a fost de a pune în lumină importanţa educaţiei morale, sperând ca preşcolarii educaţi în acest fel, devenind adulţi pot să descopere inteligent adevărul moral. Vor fi în stare să facă diferenţa între interesul de moment şi valorile adevărate, între faptele morale şi cele cu moralitate îndoielnică. Să fie conştienţi, că omul s-a născut liber, deci poate să decidă singur între bine şi rău. Dar pentru a alege binele, trebuie să cunoască şi să iubească acest bine, este necesar deci transmiterea şi recepţionarea valorilor morale. Pentru a-mi atinge scopul, am apelat la poveşti, deoarece acestea constituie instrumentul potrivit categoriei de vârstă de 3-6 ani, trăirile din poveşti sunt foarte importante din punctul de vedere al dezvoltării emoţionale.

Lecturați gratuit A mesék csodálatos világa és szerepe az óvodás gyermek erkölcsi érzékének fejlesztésében. Lumea minunată a poveştilor şi rolul lor în dezvoltarea simţului moral al copilului preşcolar, autor Papp Júlia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5295-8

You must be logged in to post a comment.