Domenii | Autori

Arhiva

Poziţiile relative ale dreptelor şi planelor în spaţiul Euclidian – autor Ionescu Rodica

Geometria, această artă subtilă de a stabili proprietăţi prin raţionament, a fost inventată mai întâi de egipteni, avându-şi originea în măsurarea câmpurilor. Deşi a pornit de la necesităţi practice, geometria a evoluat idealizând, abstractizând realitatea.

Geometria împleteşte organic gândirea concreta cu cea abstractă: în consecinţa are un rol primordial în formarea şi dezvoltarea capacitaţii deductive.
Aceasta lucrare este compusă din trei capitole divizate în paragrafe. În primul capitol sunt expuse comparativ sistemele axiomatice Hilberth şi Birkoff, apoi sunt deduse şi demonstrate teoreme care reflectă condiţii în care dreptele şi planele în spaţiul euclidian devin paralele, concurente şi perpendiculare.
În capitolul al doilea este introdusă definiţia spaţiului afin, în care dreptele şi planele devin varietaţii liniare şi din aceasta perspectiva sunt stabilite conditiile realizarii configuratiilor de drepte şi plane.
Prima parte din capitolul al treilea este dedicată modului de transmitere a cunoştinţelor legată de poziţiile relative a dreptelor şi planelor către elevii de gimnaziu şi liceu, iar a în doua parte sunt rezolvate câteva probleme de la cercul de matematică.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Poziţiile relative ale dreptelor şi planelor în spaţiul Euclidian – de Ionescu Rodica.

ISBN 978-606-8193-98-4

You must be logged in to post a comment.