Domenii | Autori

Arhiva

Activitățile STEM la copiii de vârstă preșcolară, autor Carmen-Cecilia Ipate


Vârsta preșcolară oferă prin curiozitate emergentă și expansiune a universului social cadrul propice pentru o abordare educațională bazată pe interdisciplinaritate și experimentare, așa cum sunt activitățile STEM iar organizarea acestora în manieră colaborativă este un deziderat pe deplin realizabil în condițiile grupei de copii preșcolari. Elaborarea activității opționale „Mic ii cercetători” și realizarea acesteia utilizând metode interative de grup se raliază aborării noi prevăzute în curriculumul pentru educație timpurie în care domeniile cognitiv și socio-emoționa l au o pondere evidentă. În lucrarea de față propunem investigarea rolului pe care activitățile STEM din cadrul opționalului îl au în dezvoltarea copiilor de vârstă preșcolară. Pe lotul cercetării format din 30 de preșcolari cu vârste cuprinse între 4 și 5 ani s-a urmărit evoluția competențelor cognitive înainte și după aplicarea programului de intervenție și corelațiile pe care acestea le au cu o altă abilitate, adaptabilitatea.

Lecturați gratuit Activitățile STEM la copiii de vârstă preșcolară, autor Carmen-Cecilia Ipate

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5164-7

You must be logged in to post a comment.