Domenii | Autori

Arhiva

Stimularea motivaţiei, factor important pentru o învăţare eficientă - la şcolarii mici, autor Corina Corpaş


Principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei se impune în practica educaţională ca unul dintre cele mai importante principii ale didacticii moderne, după care profesorii se pot călăuzi în încercarea de a forma şi dezvolta elevilor o motivaţie superioară. Este aproape un lucru comun astăzi că orice educator interesat şi responsabil trebuie să controleze cât mai bine un astfel de mecanism pentru a asigura condiţiile unui parcurs şcolar optim. Acest lucru devine o prioritate în contextul slabei dezvoltări a unor programe dedicate acestei arii, atât în formarea iniţială cât şi în cea continuă. De asemenea, acest demers este cu atât mai relevant în faţa unor provocări fără precedent în activitatea didactică, reflectate de imperativul asistării elevilor de a deveni persoane autonome, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi etc.

Lecturați gratuit Stimularea motivaţiei, factor important pentru o învăţare eficientă – la şcolarii mici, autor Corina Corpaş

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4995-8

You must be logged in to post a comment.