Domenii | Autori

Arhiva

Moduri de predare a basmului Valoarea instructiv-educativă a basmului cult, autor Prof. Nicolae Flory Violeta


Basmele şi poveştile poartă in ele tezaurul limbii române în ceea ce are ea mai specific. Ascultându-le, copilul sesizează o dată cu conţinutul şi construcţia limbii, frumuseţea ei, expresiile ei plastice. Lectura basmelor şi poveştilor contribuie la educaţia morală a copiilor. În multe basme sunt evocate scene din lupta eroică a poporului prin intermediul unor personaje care caracterizează pe cei mai buni luptători ai neamului. Copilul invaţă să-şi iubească poporul, să indrăgească faptele lui vitejeşti. Făt-Frumos, erou legendar, este redat peste tot ca un exponent al poporului. El este iubit de copii datorită faptelor lui vitejeşti, bunătăţii lui, curajului care merge până la nesocotirea morţii. Făt-Frumos întâmpină greutăţi in cale, el le invinge datorită unei voinţe dârze de a face ceea ce-i impune sentimentul datoriei.

Lecturați gratuit Moduri de predare a basmului Valoarea instructiv-educativă a basmului cult, autor Prof. Nicolae Flory Violeta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4960-6

You must be logged in to post a comment.