Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea competenţei de comunicare a elevilor prin abordarea integrată a modurilor de expunere ȋn textul literar din ȋnvăţământul primar, autor Mihaela Tapaszto


Procesul de cultivare a limbii începe din anii cei mai fragezi ai copilăriei şi se continuă pe tot parcursul vieţii. Copilăria este prezentată în cărţile multor autori, cu frumuseţile şi năzbâtiile specifice doar ei. Din unele texte elevii vor sesiza proasta educaţie a eroilor, învăţând din greşelile acestora cum să se comporte civilizat. Din alte texte vor învăţa să preţuiască înţelepciunea adulţilor, să-i respecte, să iubească munca şi să ştie că doar muncind vor reuşi în viaţă. Alte texte le vor deschide poarta spre cunoaşterea trecutului glorios al poporului nostru, a faptelor măreţe săvârşite de înaintaşii lor care le vor fi pilde demne de urmat.

Lecturați gratuit Dezvoltarea competenţei de comunicare a elevilor prin abordarea integrată a modurilor de expunere ȋn textul literar din ȋnvăţământul primar, autor Mihaela Tapaszto

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4967-5

You must be logged in to post a comment.