Domenii | Autori

Arhiva

Impactul activităților nonformale în procesul instructiv-educativ la ciclul primar, autor Iuliana Loredana Matei


Aceste activități cunoscute de obicei sub denumirea de activități extracurriculare se referă la toate acele activități care sunt desfășurate în afara orelor de curs și care dezvoltă la elevi competenţe şi atitudini cum ar fi: competenţe interpersonale, încrederea în sine, responsabilitatea, capacitatea de lucru în echipă, disciplina, capacităţi de planificare, coordonare şi organizare/competenţe de gestionare a proiectelor, capacitatea de a rezolva probleme practice, gândirea critică etc. Întrucât aceste competenţe au o pondere mare în dezvoltarea personală a individului, acestea sunt complementare celor achiziţionate prin educaţia formală. Metodele utilizate în activitățile nonformale diferă, de cele mai multe ori, de pedagogia utilizată în educaţia formală. În cazul educaţiei nonformale accentul este pus pe învăţarea prin acţiune, învăţarea de la egal la egal şi activitatea de voluntariat.

Lecturați gratuit Impactul activităților nonformale în procesul instructiv-educativ la ciclul primar, autor Iuliana Loredana Matei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4809-8

You must be logged in to post a comment.