Domenii | Autori

Arhiva

Conţinutul şi formele muncii independente în sistemul predării simultane la două sau mai multe clase, autor Prof. înv. primar Dinu Stănica


Învățământul care lucrează simultan, cu două sau mai multe clase, are nevoie de un volum și de o mare varietate de conținuturi și forme de muncă independentă pe care să le dea elevilor, ca sarcini de executare. El trebuie să stabilească obiectivele fiecărei activități, volumul de muncă și dificultățile interne, durata efectuării activității respective și criteriile de evaluare. Între acestea, munca cu manualul, autodictarea, observarea unor imagini și obiecte și descrierea celor observate, răspunsurile la întrebări, citirea în gând, autocorectarea unui text scris, rezolvarea unor exerciții și probleme de matematică.

Lecturați gratuit Conţinutul şi formele muncii independente în sistemul predării simultane la două sau mai multe clase, autor Prof. înv. primar Dinu Stănica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4392-5

You must be logged in to post a comment.